• Kadra Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy


   • mgr Marta Puchała – dyrektor szkoły, nauczyciel biologii

    mgr Karolina Sokołowska – sekretarz szkoły

    mgr Banasik Monika – nauczyciel punktu przedszkolnego

    mgr Bernecki Wojciech – nauczyciel informatyki

    mgr Brzozowska- Szcześniak Monika – nauczyciel matematyki

    mgr Długosz-Rzepka Agnieszka – nauczyciel języka niemieckiego i wdż

    mgr Dostał Andrzej – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca kl. V

    mgr Kaleta Renata – nauczyciel oddziału przedszkolnego

    ks. Konrad Kowal – nauczyciel religii

    mgr Kuśmierczyk Monika – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. VI

    mgr Malec Justyna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

    mgr Mazur Joanna – nauczyciel geografii

    mgr Miszczyk Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I

    mgr Mochocka Agata – psycholog szkolny

    mgr Nosek Dorota – nauczyciel plastyki, świetlicy, bibliotekarz, wychowawca kl. VII

    mgr Ogrodnik Małgorzata – zajęcia logopedyczne

    mgr Opel Karolina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

    mgr Pala Joanna – nauczyciel techniki

    mgr Puchała Robert – nauczyciel muzyki

    mgr Satro Barbara – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

    mgr Smołuch Artur – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca kl. IV

    mgr Stępień Teresa – nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca kl. VIII

    mgr Strach Lucyna – nauczyciel chemii

    mgr Szcześniak Agata – nauczyciel języka polskiego

    mgr Wilczkowski Łukasz – nauczyciel języka polskiego

    Obsługa :

    Bąk Stanisław

    Sarek Urszula

    Anita Załęcka